top of page

GRUPU NODARBĪBAS BĒRNIEM

Grupu treniņi ir labākais veids, lai iepazīstinātu bērnu ar tenisu. Bērni apgūst tehniskās prasmes, uzlabo savu fizisko formu un iegūst jaunus draugus. Mūsu treneri nodrošina individuālu pieeju katram bērnam. Grupu nodarbības notiek bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

4-6 gadi

Šīs grupas galvenais mērķis ir attīstīt bērna kustību prasmes, izmantojot aizraujošas ar tenisu saistītas spēles un vingrojumus; iepazīšanās ar tenisa tehniskajiem pamatelementiem.

7-9 gadi

Šīs grupas galvenais mērķis ir iemācīt pareizu tenisa spēles tehniku, attīstīt fiziskās prasmes, apgūt tenisa noteikumus; pirmā turnīra pieredze.

10-14 gadi

Šīs grupas galvenais mērķis ir attīstīt spēles tehniskos, taktiskos, psiholoģiskos un fiziskos aspektus, kā arī sagatavoties turnīriem spēlētājiem ar lielāku pieredzi. Tenisa pamatelementu un spēles noteikumu apgūšana iesācējiem.

no 15 gadiem

Šīs grupas galvenais mērķis ir pilnveidot visus tenisa elementus un fiziskās prasmes pieredzējušiem spēlētājiem. Tenisa pamatelementu un spēles noteikumu apgūšana iesācējiem.

bottom of page